Posted in Uncategorized

USOP: Poker2U Taiwan Series: Mystery Bounty mengundi 534 untuk kumpulan hadiah ₫4,6BN; 56 muka; Siyang Phua, top heat Paul Lee

Hari sibuk lainnya di U Series of Poker: Poker2U Taiwan Series dengan 285 entri (Hari 1C – 152, Hari 1D…